Visie en werkwijze

ZWOpleidingen en ZWcoaching

Iedere medewerker is uniek en beschikt over voldoende kwaliteiten om als volwaardig professional te functioneren. Elke medewerker is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar ontwikkeling en leerproces. Om leerrendement te bereiken moet de leeractiviteit aansluiten op de behoefte van de deelnemer.

Coaching en persoonlijke ontwikkeling

Voor ZWOpleidingen en ZWCoaching gaat leren verder dan alleen kennis, het gaat om de ontwikkeling van zowel professionele als persoonlijke competenties. Wij geloven in leren vanuit de praktijk en leren in de praktijk. Waarbij coaching als instrument kan worden ingezet om tot professionele en persoonlijke ontwikkeling te kunnen komen en aanwezige talenten van de coachee te zien en te benutten tijdens het coachtraject.

‘Ontwikkelen en leren’ als dominant instrument voor persoonlijke en professionele groei past in onze visie op leren:

‘Ieder mens heeft een intrinsieke behoefte tot ontwikkeling en zelfontplooiing.’

Vanuit deze redenering heeft ZWCoaching, net als ZWOpleidingen, een aanbod dat aansluit bij vrijwel elke individuele of teambehoefte. Voor zelfontwikkeling is het niet  relevant wat iemand niet kan, maar juist wat iemand wél (aan) kan.

Voor ZWCoaching zijn de ontwikkelactiviteiten gericht op:

  • Individuele kwaliteiten ontwikkelen waarmee op een creatieve wijze oplossingen gevonden kunnen worden voor actuele problemen in het werk of privé
  • Duurzame inzetbaarheid in werk en/of loopbaan
  • Professioneel vakmanschap en zelfredzaamheid vergroten