Ontwikkeling borgen

Tijdens een coachingstraject wordt de beweging opgestart, maar hoe hou je het balletje rollend? Wat zie je terug in je leven, op de werkvloer?

Leren doe je:

  • 10 % door scholing
  • 20 % door feedback
  • 70 % in de praktijk

Hier spelen we als volgt op in:

Coaching on the job

Borging op termijn vindt veelal plaats in één tot drie vervolgsessies, zodat inzichten, vaardigheden en opgedane ervaring niet verwateren en actueel blijven daar waar ze nodig zijn. Het coachteam kijkt mee op de werkvloer met de gestelde doelen in het vizier. Coaching on the job wordt dat ook wel genoemd. Zo kunnen de inzichten en handvatten op de werkvloer geïmplementeerd worden en blijven. Na zes tot 12 maanden is het raadzaam samen met de coach terug te blikken en speerpunten voor de (nabije) toekomst uit te zetten.

Van coachdoelen naar ontwikkelingsplan

Samen gaan we kijken wat jullie wensen en uitdagingen zijn. Waar wil je als organisatie naar toe en waar staan je medewerkers nu? Waar zit ruimte voor of noodzaak van professionele ontwikkeling en verbetering van kwaliteit? Hoe kun je de samenwerking optimaliseren? Wij nemen je dit graag uit handen: van het inventariseren van de ontwikkelingsbehoefte tot het plannen en uitvoeren van diverse scholingen en coaching.

Scholing medewerkers

Als organisatie wil je kunnen focussen op waar je goed in bent. Goed geschoolde medewerkers dragen daar aan bij. Wij kunnen een digitale leeromgeving inrichten en zo de voortgang per medewerker bijhouden. Bespaar tijd en laat ZWOpleidingen jouw (meerjarige) scholingsplannen verzorgen. Hier kan een coachingstraject door ZWCoaching een passend onderdeel in zijn. Door persoonlijk contact en regelmatige afstemming zorgen we ervoor dat je zicht houdt op de ontwikkelingen van de medewerkers.

Bespaar tijd en schakel ons in voor:

  • Een Opleidingsgids (drukwerk of digitaal) We voorzien deze van jullie eigen logo en de (op maat samengestelde) scholingen
  • Een LMS (Learn Management Systeem) We zorgen ervoor dat medewerkers een eigen account gebruiken waarin de scholingsgeschiedenis terug te vinden is. Ook kunnen medewerkers zich rechtstreeks inschrijven voor scholingen
  • Alle les- en studiemateriaal zetten we in het LMS
  • Overzichten die je per medewerker of per scholing in kunt zien
  • Tussentijdse afstemming

Wij doen waar wij goed in zijn, zodat jij je kunt richten op waar jij goed in bent!